Trwa rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 - semestr zimowy. Nauka rozpoczyna się we wrześniu 2017. Wszystkie formalności zajmują zaledwie kilka minut i załatwiane są w sekretariacie szkoły. Na początek wystarczy dostarczyć do szkoły świadectwo ukończenia szkoły (lub jego odpis) oraz dowód osobisty.
Można zarezerwować miejsce przez  internet lub telefoniczne.
Nauka na poniższych kierunkach jest całkowicie za darmo.

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator"

DOSTĘPNE KIERUNKI:

 • technik administracji  (2 lata)
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy  (1,5 roku)
 • technik rachunkowości (2 lata)
 • opiekun medyczny (1 rok)
PROPONOWANE NOWE KIERUNKI:
 • technik weterynarii (2 lata)
 • technik usług pocztowych i finansowych  (1 rok)
 • opiekun w domu pomocy społecznej (2 lata)
 • opiekunka środowiskowa (1 rok)
 • technik pojazdów samochodowych (2 lata)
 • asystent osoby niepełnosprawnej             (1 rok)
 • technik ochrony fizycznej osób i mienia (2 lata)
 • technik archiwista (2 lata)
 • technik turystyki wiejskiej (2 lata)
 • terapeuta zajęciowy (2 lata)
 • technik geolog (2 lata)
 • technik farmaceutyczny (2 lata)
 • technik telekomunikacji (2 lata)
 • technik geodeta (2 lata)

Na powyższe kierunki, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 3 zdjęcia,
 • ksero dowodu osobistego,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na danym kierunku.  Odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" jest szkołą:
- trzyletnią, dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów
- dwuletnią dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.
Kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej, 
 • 3 zdjęcia,
 • ksero dowodu osobistego,
 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design